Bizimle çalışmak isterseniz, philosophy@ihu.edu.tr adresine Cv’nizi yollayın.

İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü bütünlüklü, derinlikli ve problem odaklı bir felsefe tarihi eğitimi ve formasyonu vermektedir. Bölümümüz uluslararası standartlarda nitelikli bilgi üretmeyi, özellikle İslam felsefesi, Türk düşüncesi ve fenomenoloji geleneğini merkeze almayı ve bu meyanda felsefi bilgi üretilmesini amaçlamaktadır.

Antik Yunan felsefesi ile Helenistik düşünce mirası hem İslam felsefesinin hem de Hıristiyan ve modern Batı düşüncesinin soy kütüğünde yer alır. Bu bağlamda Yunan mirasını sadece Batı geleneğine mahsus görmek ve İslam felsefesini ayrıca almak tarihsel olarak yanlıştır. Batı’da gelişen felsefenin soy kütüğünde de sadece Yunan, Helenistik ve Hıristiyan değil, İslam felsefi mirası da yer almaktadır. Bu yüzden bölümümüz gerek Batı gerekse İslam ve Türk düşüncesini tüm kaynakları ve tarihsel sürekliliği içerisinde ele almakta; ayrıca geleneksel düşünce mirasımızın Batı düşünce mirasıyla diyaloğuna özel bir önem vermektedir.

... Devamı