Doç. Dr. Burhan Köroğlu’nun önemli düşünür Katibi El Kazvini’nin Şerh el-Muhassal eseri Üniversitemiz Yayınlarından yayınlanmak üzere neşre hazırlanmıştır.

Bölümümüz hocalarından Doç. Dr. Burhan Köroğlu’nun Tenkitli neşrini yaparak yayına hazırladığı 13. Yüzyıl İslam Dünyası’nın önemli düşünürlerinden Katibi El Kazvini’nin Şerh el-Muhassal isimli eseri Üniversitemiz Yayınlarından yayınlanmak üzere neşre hazırlanmıştır. Büyük İslam Filozofu ve Kelamcısı Fahreddin Râzi’nin “El-Muhassal” isimli Felsefe-Kelam Eseri’nin Şerhi olan bu eser, 13. Yüzyıl sonrası İslam düşünce geleneğini etkileyen önemli eserlerden biridir. Yaklaşık 500 sayfa tutacak bu çalışma, Türkçe ve İngilizce girişle birlikte, eserin Arapça orijinalinin üç yazma nüshasından istifade edilerek tenkitli neşir olarak yayınlanacaktır.