Ders Planı

I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
SPS 101 Humanity and Society I 2 2 3 5
HUM 101 The World Through Art and Literature I 2 2 3 5
SPS 103 Quantitative Theories and Methods I 2 2 3 4
NS 101 Science of Nature I 2 2 3 5
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5
GE 100 Introduction to University Life (Orientation) 1 0 1 1
Toplam 19 30
II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
SPS 102 Humanity and Society II 2 2 3 5
HUM 102 The World Through Art and Literature II 2 2 3 5
SPS 104 Quantitive Theories and Methods II 2 2 3 5
NS 102 Nature II 2 2 3 5
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5
Toplam 18 30
III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PHIL 201 Ancient Philosophy I 3 0 3 5
PHIL 203 Theory of Knowledge 3 0 3 5
PHIL 101 Basic Questions of Philosophy 3 0 3 5
PHIL 103 Logic I 3 0 3 5
Departmental Elective/ Turkish 3 veya 1 0 veya 4 3 5
Departmental Elective 3 0 3 5
Toplam 18 30
IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PHIL 202 Ancient Philosophy II 3 0 3 5
PHIL 204 Metaphysics 3 0 3 5
PHIL 102 Moral and Political Philosophy 3 0 3 5
PHIL 104 Logic II 3 0 3 5
Departmental Elective /Turkish 3 veya 1 0 veya 4 3 5
Departmental Elective 3 0 3 5
Toplam 18 30
V. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PHIL 301 Islamic Philosophy I 3 0 3 5
PHIL 303 Introduction to Western Thought and Medieval Christian Philosophy 3 0 3 5
PHIL 305 History and Philosophy of Science 3 0 3 5
Departmental Elective/ Arabic 3 veya 1 0 veya 4 3 5
General Elective 3 0 3 5
Departmental Elective/ Turkish 3 veya 1 0 veya 4 3 5
Toplam 18 30
VI. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PHIL 302 Islamic Philosophy II 3 0 3 5
PHIL 304 Early Modern Philosophy 3 0 3 5
PHIL 306 Aesthetics and Philosophy of Art 3 0 3 5
Departmental Elective/ Arabic 3 veya 1 0 veya 4 3 5
General Elective 3 0 3 5
Departmental Elective/ Turkish 3 veya 1 0 veya 4 3 5
Toplam 18 30
VII. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PHIL 401 Classical Turkish Philosophy 3 0 3 5
PHIL 403 Later Modern Philosophy 3 0 3 5
Departmental Elective/ Arabic 3 veya 1  0 veya 4 3 5
Departmental Elective 3 0 3 5
Departmental Elective 3 0 3 5
General Elective 3 0 3 5
Toplam 18 30
VIII. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PHIL 402 Contemporary Turkish Thought 3 0 3 5
PHIL 404 Contemporary Philosophy 3 0 3 5
Graduation Project 3 0 3 5
Departmetal Elective/ Arabic 3 veya 1 0 veya 4 3 5
Departmental Elective 3 0 3 5
General Elective 3 0 3 5
Toplam 18 30
Genel Toplam 145 240
SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
PHIL 411 Early Turkic Thought and Mythology 3 0 3 5
PHIL 412 Chinese Thought 3 0 3 5
PHIL 413 Indian Philosophy 3 0 3 5
PHIL 414 Philosophy and Literature 3 0 3 5
PHIL 415 The Sophists 3 0 3 5
PHIL 416 Philosophy of Nature 3 0 3 5
PHIL 417 Plato 3 0 3 5
PHIL 418 Hellenistic Philosophy 3 0 3 5
PHIL 419 Mutezilite School 3 0 3 5
PHIL 420 Introduction to Islamic Thought 3 0 3 5
PHIL 421 Neo-Platonism 3 0 3 5
PHIL 422 Stoics 3 0 3 5
PHIL 423 Philosophy of Kalam 3 0 3 5
PHIL 424 History of Science 3 0 3 5
PHIL 425 Mythology 3 0 3 5
PHIL 426 Aristotle 3 0 3 5
PHIL 427 Heraclitus and Parmenides 3 0 3 5
PHIL 428 Farabi and Ibn Sina 3 0 3 5
PHIL 429 Human Rights 3 0 3 5
PHIL 430 Sufi Metaphysics 3 0 3 5
PHIL 431 Science in Ottoman Turkey 3 0 3 5
PHIL 432 Philosophy and Theology 3 0 3 5
PHIL 433 Philosophy and Economics 3 0 3 5
PHIL 434 Philosophy of Mathematics 3 0 3 5
PHIL 435 Philosophy and Psychoanalysis 3 0 3 5
PHIL 436 Philosophy of History 3 0 3 5
PHIL 437 Philosophy of Love 3 0 3 5
PHIL 438 Readings On Descartes, Spinoza, Leibniz 3 0 3 5
PHIL 439 Readings On Locke, Hume and Berkeley 3 0 3 5
PHIL 440 Philosophy of Natural Sciences 3 0 3 5
PHIL 441 Existentialism 3 0 3 5
PHIL 442 Hermeneutics 3 0 3 5
PHIL 443 Phenomenology 3 0 3 5
PHIL 444 Philosophy of Technology 3 0 3 5
PHIL 445 Philosophy of Mind 3 0 3 5
PHIL 446 Contemporary Islamic Thought 3 0 3 5
PHIL 447 Philosophy and Film 3 0 3 5
PHIL 448 Analytical Philosophy 3 0 3 5
PHIL 449 Philosophy of Religion 3 0 3 5
PHIL 450 Ethics and Political Philosophy in Ottoman Turkey 3 0 3 5
PHIL 451 Introduction to Ibn Khaldun’s Muqaddima 3 0 3 5
PHIL 452 Philosophy of Language 3 0 3 5
PHIL 453 Philosophy of Islamic Jurisprudence 3 0 3 5

NOTLAR

1) Üç dil eğitimi ile ilgili 16.06.2017 tarihli Senato kararı uyarınca, Üniversitemizin bütün bölümlerinde mezuniyet şartı olarak Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinin her birinden en az B2 seviyesinde dil yeterliliğine sahip olmak gerekmektedir. Bu şartı sağlayabilmek için 4 yarıyıl İngilizce, 4 yarıyıl Arapça dersi almak zorunludur. Bu yeterliliklere sahip olan ya da 4 yarıyıldan önce dil yeterliliğini sağlayabilen öğrenciler dil derslerinin yerine yukarıda belirtilen seçmeli dersleri alacaklardır.
2) Üç dil eğitimi kapsamında zorunlu olarak alınacak olan dil dersleri Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilir, toplam kredi ve AKTS’ye eklenir ancak ortalamaya katılmazlar.
3) Felsefe bölümünde mezun olabilmesi  için en az beş (5) adet seçimlik dersin Felsefe Bölümü seçimlik dersleri arasından alınması zorunludur
4) Felsefe bölümü müfredatında yer alan zorunlu ve seçimlik dersler ile İbn Haldun Üniversitesi lisans müfredatlarında yer alan (dil dersleri hariç olmak üzere) tüm lisans dersleri Üniversite seçimlik dersi olarak alınabilir.
5) Çift Anadal Programı kapsamında başka bölümlerden alınan dersler aynı zamanda yukarıdaki serbest seçmelilerin yerine sayılamaz. Felsefe bölümü serbest seçmeli ders yükümlülüğü ayrıca tamamlanmalıdır.