Program Hakkında

Program Koordinatörü: Doç. Dr. Habip Türker

 

Programın Amaçları:

İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Yüksek lisans programı İlkçağ, İslam, Türk ve Kıta Avrupası temel alınmak üzere Batı felsefesi geleneklerinden derslerle çoğulcu bir program önermektedir. Felsefi formasyonu bu çoğulcu program yapısına göre vermeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte öğrenciler seçtikleri derslerle istedikleri alanda uzmanlaşabileceklerdir. İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Yüksek Lisans programı ileride açılması planlanan doktora programının bir ön aşaması olarak düşünülmektedir. Program verdiği çok yönlü formasyonuyla İslam felsefe geleneğini sadece tarihsel bir fenomen değil, çağdaş felsefe bağlamında da inceleyebilecek nitelikte akademisyen yetiştirmeyi temel amaçları arasında görmektedir. Bölüm bilimsel stratejisini buna göre geliştirmektedir.

Programın Kapsamı:

Program, felsefe tarihinde ortaya çıkan teori ve perspektifleri klasik ve modern tartışmaları dikkate alarak anlamlı bir şekilde bir araya getirmektedir. Bu çerçevede müfredat İlkçağ, İslam felsefesi, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerini kapsayacak şekilde Türk düşünce ve felsefesi, Kıta Avrupası felsefesi, özellikle fenomenoloji geleneklerine ait derslerle zengin bir içerik kazanmıştır. Felsefe İngilizce Yüksek Lisans diploması alarak Programdan mezun olacakların bilgi ve beceri kazanacakları alanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Felsefe Tarihi
 • Modern Felsefe
 • Kıta Avrupası Felsefesi
 • Fenomenoloji
 • İslam Felsefesi
 • Metafizik
 • Klasik Türk Düşüncesi
 • Çağdaş Türk Düşüncesi
Programın Hedef Kitlesi:

Program temel olarak:

 • Felsefi alt yapısı olan ve bu alt yapıyı geliştirmek ve felsefenin farklı alanlarında kendisini geliştirmek isteyen
 • Sosyal, ahlaki ve entelektüel konulara derinlikli bir bakış açısıyla yeni yorumlar getirmek isteyen
 • Herhangi bir alandan mezun olmuş ve gerek kamu gerekse özel sektörde kariyer arayışı içinde olan üniversite mezunlarını;
 • Akademik kariyer yapmak isteyen bireyleri hedeflemektedir.