Rıza Tevfik KALYONCU


Arş.Gör.

riza.kalyoncu@ihu.edu.tr

  1. Lisans

    Uludağ Üniversitesi, İlahiyat, 2012

  2. Yüksek Lisans

    Dokuz Eylül Üniversitesi, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Felsefesi Bilim Dalı, 2015.

  3. Doktora

    İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Felsefe Anabilim Dalı, İslam ve Türk Felsefesi Programı (devam ediyor)


Araştırma Alanları

İbn Haldun, Sosyal Felsefe, Metafizik, İslam Düşüncesi, Vico.

Biyografi

Uludağ İlahiyat Fakültesini 2012 yılında bir dönemi Radboud Üniversitesi Teoloji Bölümünde olmak üzere bitirdi. 4 yıl Dokuz Eylül Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 2015 yılında İbn Haldun’un Yorum Kuramı başlıklı tezini savundu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde doktora yapmakta ve İbn Haldun Üniversitesinde araştırmalarına devam etmektedir.


Akademik Yayınlar

IV.Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, İbn Haldun’un Nefs
Anlayışına Bir Nazar, 16 Mayıs 2015, Kütahya