Program Hakkında

İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü bütünlüklü, derinlikli ve problem odaklı bir felsefe tarihi eğitimi ve formasyonu vermektedir. Bölümümüz uluslararası standartlarda nitelikli bilgi üretmeyi, özellikle İslam felsefesi, Türk düşüncesi ve fenomenoloji geleneğini merkeze almayı ve bu meyanda felsefi bilgi üretilmesini amaçlamaktadır.

Antik Yunan felsefesi ile Helenistik düşünce mirası hem İslam felsefesinin hem de Hıristiyan ve modern Batı düşüncesinin soy kütüğünde yer alır. Bu bağlamda Yunan mirasını sadece Batı geleneğine mahsus görmek ve İslam felsefesini ayrıca almak tarihsel olarak yanlıştır. Batı’da gelişen felsefenin soy kütüğünde de sadece Yunan, Helenistik ve Hıristiyan değil, İslam felsefi mirası da yer almaktadır. Bu yüzden bölümümüz gerek Batı gerekse İslam ve Türk düşüncesini tüm kaynakları ve tarihsel sürekliliği içerisinde ele almakta; ayrıca geleneksel düşünce mirasımızın Batı düşünce mirasıyla diyaloğuna özel bir önem vermektedir.

İbn Haldun Felsefe Bölümü’nde fenomenoloji geleneğine dair pek çok seçmeli ders sunulmakta; İslam felsefesi oluşum döneminden birinci (mütekaddimin) ve ikinci (müteahhirin) klasik dönemine kadar; Seçuklu, Osmanlı ve cumhuriyet dönemini kuşatacak şekilde de Türk düşüncesi yoğun olarak incelenmektedir. Ayrıca çağdaş İslam düşüncesine, Hint ve Çin düşünce geleneklerine ilişkin seçmeli dersler de verilmektedir. Böylece, bölümümüze gelen öğrenciler, felsefi problemleri farklı gelenekler bağlamında tartışma, zengin ve derinlikli bilgi üretme şansına sahip olacaklardır.

Bölümümüz araştırma odaklı olup, akademisyen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte bölümümüzden mezun olan öğrenciler, yabancı dil olarak İngilizce ve Arapçayı iyi derecede öğrenmiş olarak, istedikleri takdirde yayıncılık, editörlük, reklamcılık, insan kaynakları, sivil toplum örgütleri ve eğitim danışmanlığı gibi pek çok iş sahasında çalışma imkânına sahip olacaklardır. Ayrıca, seçmeli derslerin bir bölümünü sosyoloji ya da psikoloji dersleri arasından seçerek felsefe grubu öğretmeni olarak atanabilme hakkını da elde edebileceklerdir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur